Moties (aangenomen)


« Terug


ID42
AgendapuntGemeenteraad 29-10-2020 > D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag
TitelMotie v.o.d. PWF Vastleggen afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden PART TWO
ToelichtingDraagt het college op: 1. Met alle buurgemeenten (WF7 en Hollands Kroon) afspraken te maken over het moment en de wijze waarop de gemeente Medemblik erbij wordt betrokken als een buurgemeente ruimtelijke ontwikkelingen wenst tegen de grens van de gemeente Medemblik en vice versa. 2. De raad over deze afspraken te informeren.
Einddatum3/31/2021
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenEen informatienota volgt in 2021 22-5-2023: Dit is in het pact van westfriesland opgepakt.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie PWF Vastleggen afspraken over ruimtelijke ontwikkelingen in grensgebieden PART TWO.pdf