Moties (aangenomen)


« Terug


ID81
AgendapuntGemeenteraad 08-07-2021 > B.1 Aanpassen detailhandelsvisie voor centrum Medemblik (pfh. H. Nederpelt)
TitelMotie betrek toekomstige uitstraling bij omzetting
ToelichtingRoept het college op: - Bij het beoordelen van vergunningsaanvragen van de omzetting van winkelpanden naar woningen (aan het Bagijnhof te Medemblik) nadrukkelijk rekening te houden met de toekomstige uitstraling van de voorgevel en de bepalingen van het Bouwbesluit (besluit bestaande bouw). - Hiervoor geen nieuwe regels of beleid te ontwikkelen, maar dit te zoeken in bestaande criteria/regels/beleid etc.
Einddatum10/29/2021
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zakenWordt meegenomen in de beoordeling van vergunningsaanvragen
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie VVD Betrek toekomstige uitstraling bij omzetting.pdf