Moties (aangenomen)


« Terug


ID82
AgendapuntGemeenteraad 09-09-2021 > C.1 Burgerinitiatief Skatebaan Nibbixwoud
TitelMotie CU, HvM, GL Mogelijkheden onderzoeken skatebaan
ToelichtingVerzoekt het college: • Verder in gesprek te gaan met initiatiefnemers om andere vormen van realisatie door de initiatiefnemers te onderzoeken waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend: o Andere geldstromen zoals crowdfunding; o Meehelpen aan de bouw door inwoners en bedrijven; o Het realiseren van een kleinere uitvoering waardoor er (met minder budget dan de door de gemeente geraamde ton) niet een heel “park” gebouwd hoeft te worden maar enkele objecten voldoende zijn; o Subsidiemogelijkheden te onderzoeken; • De raad te informeren over wat onderzocht en/of mogelijk is.
Einddatum12/31/2021
PortefeuillehouderG. Gringhuis
Stand van zakenhet initiatief is gestopt
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie CU, HvM, GL mogelijkheden onderzoeken skatebaan (zonder stemming gewijzigd aangenomen).pdf