Moties (aangenomen)


« Terug


ID38
AgendapuntGemeenteraad 03-09-2020 > C.3 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (pfh. H. Nederpelt)
TitelMotie CDA Geen nieuwe (houtige) biomassacentrales (Z-20-110029, DOC-20-298519)
ToelichtingDraagt het college op: In de regionale overleggen over de RES, de WEK en de regionale warmtevisie uit te dragen dat biomassacentrales waar geïmporteerd snoeiafval en hout wordt verbrand niet gewenst zijn als instrumenten voor duurzame energieopwekking.
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenDeze motie vormt onderdeel van ons beleid. Daarmee kan deze worden afgevoerd.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening1/7/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie CDA Geen nieuwe (houtige) biomassacentrales (Z-20-110029, DOC-20-298519).pdf