Moties (aangenomen)


« Terug


ID14
AgendapuntGemeenteraad 07-11-2019 > 7 Rvs Programmabegroting 2020 (DOC-19-186214) (Portefeuillehouder D.Kuipers)
TitelAangenomen motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Hondenbelasting
Toelichting"Draagt het college op: Te stoppen met het heffen van hondenbelasting en hiervoor een afbouwregeling te creëren vanaf 2021 waarbij dit afbouwmodel afloopt in 2023. Cie 7/1/21: CDA: afvoeren, afgehandeld bij begroting. PWF: afvoeren
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderD. Kuipers
Stand van zaken27/11 komt in 2020. 23/9 in kadernota heeft raad aangegeven dit vanwege de financiele positie nog uit t stellen. College neemt onderwerp mee in de begroting 2021.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening1/7/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen motie CDA, Rvs Programmabegroting 2020 Hondenbelasting.pdf