Moties (aangenomen)


« Terug


ID9
AgendapuntGemeenteraad 28-02-2019 > D.2 Moties Vreemd aan de orde van de dag
TitelAangenomen motie v.o.d. PvdA Bereikbaarheid West-Friesland
Toelichting"Verzoekt het college: 1. Actief op West-Fries niveau te pleiten voor het doortrekken van de spitsstrook tot aan Purmerend-Noord bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Dit zowel persoonlijk als per brief. 2. Actief op West-Fries niveau te pleiten voor het aansluiten van Hoorn op een HOV-netwerk en in de toekomst het spoorboekloos rijden, zowel bij de staatssecretaris als de minister van Infrastructuur en Waterstaat en zowel persoonlijk als per brief. 3. Deze motie te delen met de gemeenteraden en colleges in West-Friesland. " Cie 7/1/21: CDA: afvoeren, verwijzing naar GVVP, staat op LTA Q2 2021
Einddatum6/30/2020
PortefeuillehouderD. Straat
Stand van zaken"30/04/19: de motie is met alle gemeenteraden in Westfriesland gedeeld 03/10/19: verwachting Q2 2020 01/11/19 verwachting Q2 2020 Aanhouden in afwachting van overleg met ministerie I&W. 24/09/20 Zie beantwoording raadsvragen PvdA Ontwerp Structuurvisie Corridor Amsterdam-Hoorn. Zaaknummer Z-18-046218 "
Status
Fractie(s)
Datum afdoening1/7/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen motie v.o.d. PvdA Bereikbaarheid West-Friesland.pdf