Moties (aangenomen)


« Terug


ID21
AgendapuntGemeenteraad 09-04-2020 > D.2 Moties Vreemd aan de orde van de dag
TitelMotie v.o.d. GemeenteBelangen (Z-20-102679, DOC-20-251984) minimale afstand windturbines tot woningen
ToelichtingVerzoekt het college/spreekt uit/draagt het college op: 1. Aan het RES regiobestuur NHN door te geven de zoekgebieden voor windenergie binnen de gemeente Medemblik te voorzien van bufferzones van tenminste 600 meter om woningen heen waar geen windturbines geplaatst mogen worden; 2. Dit ook met de buurgemeenten te bespreken om de 600 meter grens bij de gemeentelijke grenzen in acht te nemen; 3. Te onderzoeken of deze afstand verruimd moet worden indien grotere windmolens geplaatst worden en de raad hierover te informeren; 4. Vorenstaande te verwerken in de (concept-) zienswijze op het ontwerp Omgevingsverordening NH20201. 5. Ook in de toekomst standvastig te zijn voor ten minste 600 m tussen windturbines en woningen.
Einddatum6/30/2020
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken13-5-2020: in het voorstel wensen en bedenkingen voor het concept RES-NHN nemen we de afstandsbepaling mee. Het voorstel behandelt de raad na de zomer, op 2 september. Daarnaast gaat het mee in de zienswijze op de Omgevingsverordening NH2021, deze volgt in 2021.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening9/2/2020
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen Motie v.o.d. GemeenteBelangen (Z-20-102679, DOC-20-251984) minimale afstand windturbines tot woningen.pdf