Moties (aangenomen)


« Terug


ID37
AgendapuntGemeenteraad 03-09-2020 > C.3 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (pfh. H. Nederpelt)
TitelMotie CDA Wieringerhoek; meekoppelkansen en lokale participatie (Z-20-110029, DOC-20-298515)
Toelichting"Verzoekt het college: • Het opstellen van een kustvisie voortvarend op te pakken met als doel dat de lokale bevolking haar mening kan geven. • De meekoppelkansen die het project Wieringerhoek biedt te benutten.
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenDe gemeente Medemblik is samen met Rijkswaterstaat en de provincie Noord Holland in gesprek met universiteit Wageningen (Environmental Research) en Deltares, over toepassing van het programma “Duurzame rivieren, meren en intergetijdengebieden” . Dat project valt onder de TKI (topsectorenbeleid) ‘Werken met Waterlandschappen’ en wordt financieel ondersteund door het Ministerie van LNV en de provincie Noord Holland. Het project heeft als doel de zwijgende meerderheid een stem te geven in ruimtelijke planvormingsprocessen. ‘Wageningen’ ziet in de Koopmanspolder bij Andijk/Wervershoof een mooie onderzoekskans om op een innovatieve wijze de lokale bevolking breed te bevragen over hun ideeën voor de toekomst van de Koopmanspolder e.o.. Deze inventarisatie kan een belangrijke input vormen voor de uitwerking van de plannen. Over die planvorming moeten overigens nog afspraken gemaakt worden tussen de gemeente, provincie en RWS. • De meekoppelkansen die het projectWieringerhoek biedt te benutten. De gemeente Medemblik heeft volop geparticipeerd in het Wieringerhoek. De uitkomsten zijn inmiddels dat het Ministerie van EZ een een gezamenlijke integrale verkenning binnen het OER-programma gaat doen naar de mogelijkheden voor een integraal zonproject in de Wieringerhoek. Deze verkenning geeft invulling aan motie Z-20-110029, doc-20-298515
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie CDA Wieringerhoek; meekoppelkansen en lokale participatie (Z-20-110029, DOC-20-298515).pdf