Moties (aangenomen)


« Terug


ID41
AgendapuntGemeenteraad 29-10-2020 > A.7 Motie D66 Ambitie 2040 vasthouden
TitelMotie D66 Ambitie 2040 vasthouden
ToelichtingDraagt het college op het punt "Duurzaamheid (agendapunt RES)"uit de memo "Resultaten regionale raadsledenbijeenkomst 11 maart 2020" niet mee te nemen in de uitwerking en uitvoering van de projecten binnen het UPV en vast te houden aan de ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn.
Einddatum3/31/2021
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken7-6-2021: Uitgangspunt is nog steeds 2040 als uitgangspunt te nemen in de ambitie energieneutraal Westfriesland. Dit nemen we ook mee in het uitvoeringsprogramma dat we in het tweede halfjaar aanbieden aan de raad ter besluitvorming. 22-05-2023: Deze is afgehandeld, het uitvoeringsprogramma is op 28 oktober 2021 door de raad vastgesteld.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie D66 (stemmen staken, raad 29 oktober opnieuw).pdf