Moties (aangenomen)


« Terug


ID24
AgendapuntGemeenteraad 02-07-2020 > C.4 Kadernota 2021
TitelMotie CU agendapunt C4 Kadernota 2021, Betrek onze jongeren (DOC-20-279532)
ToelichtingVerzoekt het college: - Gehoor te geven aan de oproep van het kabinet om jongeren uit te nodigen en uit te dagen mee te denken over de (corona)samenleving van nu en over de samenleving in de toekomst; - Hiervoor op korte termijn jongeren en jongerenorganisaties te benaderen en het gesprek (met zowel raad als college) te organiseren en structureel een platform te ontwikkelen om de participatie te borgen. - Om een ‘generatietoets’ in te voeren waarmee voorgenomen beleid standaard en vooraf getoetst wordt op de eventuele onevenredige impact ervan op verschillende leeftijdscategorieën.
Einddatum9/30/2020
PortefeuillehouderD. Kuipers
Stand van zaken26/8: Een structureel platform te ontwikkelen om participatie van jongeren te borgen is in de huidige bezetting niet haalbaar. Om dit platform te ontwikkelen en jongeren goed te laten participeren is vanuit de beleidsafdeling én vanuit het jongerewerk een behoorlijke ureninzet noodzakelijk. Deze uren zijn niet beschikbaar. Daarnaast is om dit platform te ontwikkelen en te behouden een budget nodig, hier is geen budget voor geraamd. Het is wel haalbaar om jongeren op projectbasis te betrekken, projecten waar jongeren affiniteit mee hebben. Het moet wel duidelijk zijn op welke manier wij jongeren binnen een project willen laten participeren (horen, informeren, meedenken of advies vragen). 19/2 Gezien wat 26 augustus is aangegeven wordt geadviseerd dit punt af te voeren.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening3/4/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen Motie CU agendapunt C4 Kadernota 2021, Betrek onze jongeren (DOC-20-279532).pdf