Moties (aangenomen)


« Terug


ID86
AgendapuntGemeenteraad 30-09-2021 > D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag
TitelBenutten overschot 10 mln. van Westfrisiaweg
ToelichtingVerzoekt het college: 1. Met de regio te lobbyen bij de provincie om deze ruim 9 mln. te bestemmen voor de regio Westfriesland en de gelden te oormerken voor aan de Westfrisiaweg gerelateerde producten voor bereikbaarheid en mobiliteit; 2. Deze motie ter kennisneming te delen met de gemeenteraden en colleges van de 7 Westfriese gemeenten.
Einddatum1/28/2022
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenNamens het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Economie is een brief gezonden aan gedeputeerde Jeroen Olthof om in gesprek te komen op welke wijze de overgebleven gelden van de Westfrisiaweg verder kunnen bijdragen aan verbetering van het mobiliteitssysteem van Westfriesland. Het blijkt dat er geen schriftelijke reactie is gegeven op de brief. Gedeputeerde Jeroen Olthof heeft het verzoek tijdens een commissievergadering besproken met het Economisch Forum. Dit was eind 2021/begin 2022. De provincie geeft aan dat het restbudget van het project terug is gevallen naar de algemene middelen, hetgeen altijd gebeurt als er projectbudget overblijft. Vanuit het budget algemene middelen worden de middelen weer herverdeeld naar andere projecten. 22-05-2023: Na vaststelling beleidsplan GVVP volgt een uitvoeringsplan met subsidieaanvraag. Daarin wordt dit meegenomen
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen motie GB Benutten overschot 10 mln. van Westfrisiaweg.pdf