Moties (aangenomen)


« Terug


ID35
AgendapuntGemeenteraad 03-09-2020 > C.3 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (pfh. H. Nederpelt)
TitelMotie VVD Andere vormen van alternatieve energie in de RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298506)
ToelichtingSpreekt uit: Dat de raad er voorstander van is om niet meer voor het huidige bod maar voor de toekomst na 2030 - het zoeken naar aanwending van andere bronnen, met name van kernenergie, waaronder thorium, nadrukkelijk op de agenda te houden en dit bij de landelijke overheid onder de aandacht wordt gebracht en dat de voorziene tweejaarlijkse evaluatie van de RES daartoe het moment biedt. en draagt de portefeuillehouder op dit standpunt in de discussie in de diverse gremia waaraan Medemblik deelneemt een plaats te geven.
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenGraag naar de tekst kijken. Het woord kernenergie is geschrapt uit de motie. De motie vormt onderdeel uit van ons beleid om ook naar andere vormen van energie te kijken. Nemen we nadrukkelijk mee in het vervolgproces (naar RES 2.0). Daarmee kan deze worden afgevoerd.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening1/7/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie VVD Andere vormen van alternatieve energie in de RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298506).pdf