Moties (aangenomen)


« Terug


ID20
AgendapuntGemeenteraad 27-02-2020 > D.2 Moties Vreemd aan de orde van de dag
TitelMotie CDA Straatnaamgeving in het kader van herdenken 75 jaar vrijheid
ToelichtingVerzoekt het college: - De mogelijkheden te onderzoeken welke nieuw te bouwen wijk of wijken hiervoor in aanmerking kunnen komen en de raad hierover te informeren. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de relaties tussen de lokaal historische achtergrond van de wijke en de te gebruiken naam/namen; - In algemene zin een keer met de raad van gedachten te wisselen over beleid rond straatnaamgeving.
Einddatum6/30/2020
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zaken01/05/2020: De mogelijkheden van de uitvoering van deze motie worden op dit moment nog onderzocht. Zodra het college een plan van aanpak heeft, krijgt de raad deze toegestuurd. 22-05-2023: We doen de motie af met de toezegging dat wij bij een groot te ontwikkelen woningbouwproject een apart voorstel aan de raad doen, waarbij we de straatnaamgeving meenemen.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen Motie CDA Straatnaamgeving in het kader van herdenken 75 jaar vrijheid.pdf