Moties (aangenomen)


« Terug


ID36
AgendapuntGemeenteraad 03-09-2020 > C.3 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (pfh. H. Nederpelt)
TitelMotie D66 Open vizier voor nieuwe oplossingen voor duurzame energieopwekking (Z-20-110029, DOC-20-298513)
ToelichtingDraagt het college op: Gedurende het gehele proces van de RES, met name bij de tweejaarlijkse actualisaties en bij het concreet invullen van zoekgebieden, actief in te zetten op de mogelijkheden van het toepassen van andere technieken dan/naast wind- en zonne-energie, op het moment dat deze andere technieken bewezen hebben als vervangers te kunnen dienen.
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zakenDe motie vormt onderdeel van ons beleid om ook naar andere mogeljkheden te kijken van energie (naast zon en wind). Wanneer dit bewezen technieken zijn maken ze onderdeel uit van de RES 2.0. In het nog op te stellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal 2040 nemen we dit ook mee. Daarmee kan deze motie worden afgevoerd.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening1/7/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Motie D66 Open vizier voor nieuwe oplossingen voor duurzame energieopwekking (Z-20-110029, DOC-20-298513).pdf