Moties (aangenomen)


« Terug


ID91
AgendapuntGemeenteraad 04-11-2021 > 4 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
TitelMotie D66 LTA alleen met solide basis
ToelichtingDraagt het college op: • De ontwikkeling van het lange termijn accommodatiebeleid stop te zetten tot na het zomerreces 2022; • In Q3 of Q4 2022 gezamenlijk met de raad beoordelen of de (financiële) basis van de gemeente voldoende is om het werken naar een LTA opnieuw op te pakken; • Niet in Q4 2021 met een raadsvoorstel te komen over het LTA; • Betrokken partijen en inwoners beargumenteerd te informeren over het voorlopige stopzetten van het ontwikkelen van het LTA.
Einddatum12/30/2022
PortefeuillehouderG. Gringhuis
Stand van zakenPlanning BTA: Q1 2023, zie informatienota DOC-22-532762.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening11/10/2022
Datum behandeling afdoening in raadscommissieMet het vaststellen van de begroting door de raad op 10-11-2022 is deze motie afgedaan en wordt het LTA opnieuw opgepakt.
Afgedaan
Bijlage(s)Motie D66 LTA Alleen met solide basis.pdf