Moties (aangenomen)


« Terug


ID34
AgendapuntGemeenteraad 03-09-2020 > C.3 Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (pfh. H. Nederpelt)
TitelMotie CU Besparingen Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298504)
ToelichtingRoept het college op: “Ook voorrang te geven aan besparingen d.m.v technieken met een hoge energie coëfficiënt en voorzieningen zoals isolatie en materiaal gebruik.
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken18/1/2021: meenemen in uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland (energieneutraal). 7/6/2021: Het uitvoeringsprogramma bieden we in het tweede halfjaar ter besluitvorming aan. 22-05-2023: Deze is afgehandeld, het uitvoeringsprogramma is op 28 oktober 2021 door de raad vastgesteld.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie CU Besparingen Wensen en bedenkingen concept RES-NHN (Z-20-110029, DOC-20-298504).pdf