Moties (aangenomen)


« Terug


ID25
AgendapuntGemeenteraad 02-07-2020 > C.4 Kadernota 2021
TitelMotie PWF agendapunt C4 Kadernota 2021, Zwembaddiscussie (DOC-20-279546)
ToelichtingDraagt het college op: - De diverse mogelijkheden en eventuele combinaties te onderzoeken met doorrekening van de te verwachten exploitatielasten; - De raad daarvan op de hoogte te stellen zo mogelijk voor de begrotingsbehandeling 2021 Cie 7/1/21: CDA: afvoeren, afgehandeld bij begroting. PWF: afvoeren
Einddatum9/30/2020
PortefeuillehouderJ. Fit
Stand van zaken9-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening1/7/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen Motie PWF agendapunt C4 Kadernota 2021, Zwembaddiscussie (DOC-20-279546).pdf