Moties (aangenomen)


« Terug


ID22
AgendapuntGemeenteraad 04-06-2020 > C.4 Toekomstonderzoek CAW
TitelMotie GB Toekomstonderzoek CAW
ToelichtingDraagt het college op: - Binnen het CAW te bewerkstelligen dat een second-opinion onderzoek wordt gedaan naar de uitkomsten van de milieu-hygiënische onderzoeken, drainage etc. in relatie tot de kostprijs van de stortplaats Westwoud door een ter zake deskundige externe partij; - Dat de raad van Medemblik deelnemer blijft van de gemeenschappelijke regeling en daarbij dus uitvoering te geven aan de gemengde regeling voor wat betreft het verdere beheer van de stortplaats Westwoud tot aan de overdracht. Cie 7/1/21: PWF: afvoeren
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderD. Kuipers
Stand van zaken27-10: Besluit AB CAW 2 september: second opinion onderzoek wordt gedaan in 2023: wanneer de situatie rond het beheer van de stortplaats Westwoud en de samenwerkingsvorm opnieuw worden bekeken. Het CAW wordt omgevormd tot "Afvalbeheer Westfriesland". Dit is de beheerorganisatie voor de stortplaats Westwoud en het intergemeentelijk afstemmingsplatform voor beleid-, DVO- en aandeelhouderszaken.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening1/7/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen Motie GB Toekomstonderzoek CAW.pdf