Moties (aangenomen)


« Terug


ID43
AgendapuntGemeenteraad 29-10-2020 > D.1 Moties Vreemd aan de orde van de dag
TitelMotie v.o.d. VVD (aangenomen) Verkeersveiligheid winkelcentrum Zwaagdijk-Oost
ToelichtingDraagt het college op: • Ook de haalbaarheid van de varianten van het bewonerscomité en de beide dorpsraden, op ten minste het gebied van verkeersveiligheid, financiële haalbaarheid en uitvoerbaarheid, nader met hen te onderzoeken en uit te werken.
Einddatum3/31/2021
PortefeuillehouderH. Nederpelt
Stand van zaken18/01/21: zie ook lijst Toezeggingen nr. 9 (oude lijst 746/719). De alternatieven worden technisch beoordeeld op haalbaarheid 22-05-2023: Samen met betrokken partijen (ondernemers winkelhart Zwaagdijk, omwonenden, dorpsraad Zwaagdijk-Oost en dorpsraad Hauwert) zijn er conceptontwerpen opgesteld ter verbetering van de verkeersveiligheid en daarmee de toekomstbestendigheid van winkelhart Zwaagdijk. Daarnaast zijn er, ten behoeve van de verdere uitwerking, diverse bestuurlijke gesprekken gevoerd met de dorpsraad Zwaagdijk en de eigenaar van het winkelcentrum, de heer Entius. Over de huidige stand van zaken en de verdere voortgang wordt de raad In het eerste kwartaal 2023 geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie v.o.d. VVD (aangenomen) Verkeersveiligheid winkelcentrum Zwaagdijk-Oost.pdf