Moties (aangenomen)


« Terug


ID90
AgendapuntGemeenteraad 04-11-2021 > 4 Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023 - 2025
TitelMotie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein
ToelichtingVerzoekt het college: • Het lopende onderzoek onverminderd voort te zetten en op basis van de resultaten van dit onderzoek zo spoedig mogelijk met een informatienota te komen.
Einddatum1/31/2022
PortefeuillehouderJ. Broeders
Stand van zaken16/1 is in het presidium aangekondigd dat we met een raadsvoorstel (voor maart 2023) komen met een voorbereidingskrediet voor het zeehoekterrein.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening5/22/2023
Datum behandeling afdoening in raadscommissieRaadscommissie 15-05-2023
Afgedaan
Bijlage(s)Motie VVD Ontwikkeling Zeehoek-terrein.pdf