Moties (aangenomen)


« Terug


ID27
AgendapuntGemeenteraad 02-07-2020 > C.4 Kadernota 2021
TitelMotie CDA agendapunt C4 Kadernota 2021, Investeringen in de organisatie (DOC-20-279549)
ToelichtingRoept het college op: ● Te wachten met forse investeringen in de organisatie totdat de gemeente zich in rustiger en stabieler economisch vaarwater bevindt; ● In aanloop naar de begroting de raad te informeren over taakvelden/afdelingen waarin de druk het hoogst is ten aanzien van projecten en plannen, zoals met name woningbouw en duurzaamheid. En dat daarvoor investeringsvoorstellen mogen worden voorgelegd die duidelijk en met feiten onderbouwd zijn, waarbij opgemerkt wordt dat die voorstellen per definitie incidenteel zijn en gefaseerd door de raad kunnen worden geïmplementeerd.
Einddatum12/31/2020
PortefeuillehouderD. Kuipers
Stand van zaken29-10-2020: onderdeel van de begrotingsbehandeling november 2020.
Status
Fractie(s)
Datum afdoening1/7/2021
Datum behandeling afdoening in raadscommissie
Afgedaan
Bijlage(s)Aangenomen Motie CDA agendapunt C4 Kadernota 2021, Investeringen in de organisatie (DOC-20-279549).pdf