Toezeggingen


« Terug


ID2500
OnderwerpJaarstukken 2021
Fractie
Inhoudhr. Olthof voor mw. Kocken: - In reactie op de vraag van de PvdD zegt hij toe na te gaan op welk moment een reflectie op de ontwikkelingen als regenboogprovincie kan worden gegeven.; hr. Stigter: - zegt toe PS tweemaal per jaar mondeling te informeren over de voortgang ICT, continuïteit en veiligheid.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/20/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 20-06-2022 > 6.a Voordracht Jaarstukken 2021 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022 en Rekeningencommissie 30-5-2022).)
Behandelen inEFB
Stand van zaken
PortefeuillehouderKocken, R.
Stigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekst