Toezeggingen


« Terug


ID2337
OnderwerpTruckparking Schiphol
FractieCDA
InhoudDe heer De Graaf (CDA) stelde vragen over truck parking. Gedeputeerde Post zegt dat het truckparking rondom Schiphol om aandacht vraagt. Dat was de reden waarom de provincie destijds een tender wilde uitvoeren. Uiteindelijk is besloten om de gunning van de tender aan te houden, omdat Schiphol het zelf wilde oppakken. Besloten werd de effecten daarvan af te wachten. Truckparking Schiphol zou oorspronkelijk op 1 mei opengaan. Dat is vertraagd. De gedeputeerde kan niet aangeven of de provincie extra maatregelen moet nemen, omdat de maatregelen bij Schiphol uit de tijd lopen. Zodra de gedeputeerde wat kan melden, dan zal ze dat doen.
Behandeld inM&F
Behandeld in datum5/17/2018
Behandeld in agendaMobiliteit & Financiën 17-05-2018 > 11 Rondvraag portefeuille mw. Post en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa
Behandelen inM&F
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPost, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst