Toezeggingen


« Terug


ID2460
OnderwerpKadernota's omgevingsdiensten
Fractie
InhoudDe heer Roosendaal (VVD) meent dat in dit stuk een samenvatting mist van de financiële impact in totalen en wat betreft het gevraagde aandeel van de provincie hierin. De VVD ziet graag dat dat in volgende vergelijkbare stukken wordt meegenomen, opdat in één oogopslag helder is wat de negatieve financiële impact van de voorstellen is. Het verzoek van de heer Roosendaal (VVD) om in het vervolg ook de totalen op te nemen, zal gedeputeerde overbrengen. Uiteindelijk wordt het stuk gemaakt voor alle deelnemers en niet alleen voor de provincie. Gedeputeerde vindt het een terecht verzoek om in één oogopslag de effecten te kunnen zien.
Behandeld inNLG
Behandeld in datum2/8/2021
Behandeld in agendaNatuur Landbouw & Gezondheid 08-02-2021 > 4.a Gezondheid: Zienswijze PS Kadernota 2022 Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (A-agenda NLG 08-02-2021)
Behandelen inNLG
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderOlthof, J.
Stigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst