Toezeggingen


« Terug


ID2345
OnderwerpKaderbrief/innovatiestimuleringsregeling mkb
Fractie
InhoudGedeputeerde Bond: Extra bijdrage innovatiestimuleringsregeling mkb: Noord-Holland was de enige provincie die hier niet een meedeed, maar is nu gestart met een klein bedrag van 500.000 euro, waaraan het aspect ‘duurzaamheid’ is toegevoegd. Vanwege het grote succes van de regeling is het bedrag verdubbeld naar 2 miljoen euro. Er zal een projectenoverzicht worden toegestuurd inclusief een overzicht van de aanvragen die niet zijn gehonoreerd.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum6/18/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 18-06-2018 > 4.b Voordracht Kaderbrief 2019
Behandelen inEEB
Stand van zakenZie brieven op ingekomen stukken PS van 28/2/2019 (nr 25) en 20/4/2019 nr. 24
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderBond, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metIngekomen stukken ter kennisname 30-04-2019
Afgedaan met tekst