Toezeggingen


« Terug


ID2357
OnderwerpInzet gelden voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving
Fractie
InhoudDe heer KLEIN (CU/SGP): Voorzitter. Er wordt nu uitgegaan van 50% cofinanciering, maar ik wil de gedeputeerde verzoeken om in overleg te gaan met gemeenten om te kijken of dat reëel is. Ik heb zelf geen inzicht in hoe duur dat soort onderzoeken zijn, maar het zou heel jammer zijn als gemeenten graag mee willen doen en dat vanwege de financiële drempels niet kunnen. Misschien kunt u in de evaluatiecriteria van de regeling opnemen dat u gaat kijken in hoeverre die mate van cofinanciering passend is. Hr. Van der Hoek:, in overleg met de gemeenten zou je ook naar de reële situatie kunnen kijken, dus moet het altijd 50/50 zijn en als je ziet dat het anders moet of anders kan, wil je dat in de evaluatie meenemen. Dat zal ik zeker doen.
Behandeld inPS
Behandeld in datum10/8/2018
Behandeld in agendaPS 08-10-2018 > 12 Inzet gelden voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving (VD-58).
Behandelen inEEB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderHoek van der, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie, Energie & Bestuur (2015-2019) 11-02-2019
Afgedaan met tekstZie brief op C-agenda warmtetransitie gebouwde omgeving