Toezeggingen


« Terug


ID2476
OnderwerpStrategie Noord-Hollandse Aanpak Stikstof Problematiek
Fractie
InhoudGedeputeerde Rommel geeft aan: Mocht het zo zijn het college het zicht heeft dat verleasen, na overleg en ook na het betrekken van de moties en de gedachtegangen daarbij, uitvoerbaar kan zijn, dan zal dat als een A-stuk op de agenda komen. ”. De strategie stikstok problematiek wil GS ‘lean en mean’ vaststellen, zodat we het kunnen gebruiken als noodmaatregel voor kleine, maar toch heel belangrijke zaken, zoals de verbetering van een weg of van een NNN-gebied, zodat het later, als we dat verleasen gebruikt hebben, beter gaat en het beter is voor de natuur. Als we dat gaan invoeren dan wil ik dat aangeven voor de Staten op de A-agenda.
Behandeld inNLG
Behandeld in datum5/17/2021
Behandeld in agendaPS-vergadering 17-05-2021 > 9 Strategie Noord-Hollandse aanpak stikstofproblematiek (VD-18).
Behandelen in
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderRommel, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst