Toezeggingen


« Terug


ID2374
OnderwerpSchriftelijke beantwoording vraag van mevrouw Er (GL) over proportionaliteit
Fractie
InhoudBij interruptie vraagt mevrouw Er (GL) over proportionaliteit of bij de vergelijking met jurisprudentie en in eerdere casussen de gezondheid van kinderen is meegenomen. Gedeputeerde Tekin moet op deze vraag het antwoord schuldig blijven. Hij komt er schriftelijk op terug.
Behandeld inNLG
Behandeld in datum7/11/2019
Behandeld in agendaNatuur Landbouw & Gezondheid 11-07-2019 > 3.a Bespreking voortgang Tata Steel/Harsco en Grafietregens
Behandelen in
Stand van zakenSchriftelijke beantwoording vraag van het lid Er (GL) is toegevoegd onder algemene agendadocumenten van de commissieagenda van 9 september 2019
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst