Toezeggingen


« Terug


ID2501
OnderwerpKaderbrief 2023
Fractie
Inhoudhr. Olthof voor mw. Kocken: - Tav de beleidsindicatoren wordt gemeld dat een herijking van de brede basismonitor volgt, daarbij kan de integrale discussie plaatsvinden over indicatoren evenals over de gevolgen voor de financiën en over het toevoegen van nieuwe indicatoren PS 4 juli 2022 Mw. Kocken: - De PVV kwam met de vaststelling dat er een toezegging is geweest dat wij u goed op de hoogte zullen houden van de ontwikkelingen en onderhandelingen met het Rijk. Die toezegging is al gedaan, maar ik kan haar zeker nog een keer bekrachtigen. Uiteraard houden wij u op de hoogte zodra er aanleiding toe is. Ik moet er wel bij zeggen dat het op dit moment bijna dagelijks lijkt te veranderen. Ik zal u dus niet elke dag komen lastigvallen met een update, maar u mag erop vertrouwen dat u van mij met regelmaat hoort hoe het ervoor staat; - lijstje bij Kaderbrief: Zodra wij het comfort voelen om iets meer te kunnen doen dan wij nu in de Kaderbrief hebben opgenomen, zijn dit de zaken waarnaar we het eerst zullen kijken. Ik neem de moties en gemaakte opmerkingen wel mee; - de herziening van het beleid voor het indexeren: stelt voor dat zij met een notitie kom voor de Staten, waarin het huidige indexeringsbeleid en de consequenties die veranderingen daarin zouden meebrengen aan u duidelijk gemaakt worden, zodat u met een nog diepere kennis daarvan uw standpunt daarover zou kunnen innemen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum6/20/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 20-06-2022 > 6.b Voordracht Kaderbrief 2023 (A-agenda NLG en RWK 13-6-2022 en EFB en M&B 20-6-2022)
Behandelen inEFB
Stand van zaken
PortefeuillehouderKocken, R.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekst