Toezeggingen


« Terug


ID2347
OnderwerpZonnepanelen op daken van datacentra
Fractie
Inhoud• Dhr. Klein (CU/SGP) pleit ervoor om daken van datacentra van zonnepanelen te voorzien om bij te dragen aan de energieopwekking, maar het blijkt dat de eigenaren niet altijd aan deze mogelijkheid denken. Kan de provincie deze ontwikkeling stimuleren? Gedeputeerde Bond meldt dat dit deels een verantwoordelijkheid van de gemeenten is. Er staan vaak innovatieve koelinstallaties op daken zoals bij de datacenters in de Wieringermeer, waardoor de ruimte voor zonnepanelen beperkt is. De energievoorziening is afkomstig van windmolens in het park waar 350 MW wordt opgewekt, reden voor Google om een datacenter te bouwen in Agriport. De gedeputeerde zegt toe de suggestie van de CU/SGP mee te nemen in de gesprekken. Er loopt ook nog een onderzoek naar het gebruik van warmte van de tuinbouwkassen voor de datacenters
Behandeld inEEB
Behandeld in datum6/18/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 18-06-2018 > 11 Rondvraag portefeuille dhr. Bond en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Bond behorende punten uit de c-agenda stellen).
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderHoek van der, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metRuimte & Wonen (2015-2019) 25-02-2019
Afgedaan met tekstGebiedsplan Wierngermeer