Toezeggingen


« Terug


ID2364
OnderwerpMaatschappelijk Verantwoord inkopen
Fractie
InhoudHr. Klein CU/SGP: Een punt is nog niet geconcretiseerd, namelijk het stimuleren van goede werkomstandigheden bij de productie van elektronica. Er is contact geweest met de organisatie Electronic Watch, maar dit heeft niet geleid tot een opdracht of concrete samenwerking. Zijn GS bereid die samenwerking te onderzoeken en alsnog aan te gaan? Gedeputeerde Van der Hoek antwoordt dat de mogelijkheid van samenwerking met Electronic Watch nog steeds onderzocht wordt. De commissie zal worden geïnformeerd zodra er iets te melden is over de vorderingen. GS staan hier positief tegenover.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum1/21/2019
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 21-01-2019 > 7 Rondvraag portefeuille dhr. Van der Hoek en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van de hr. Van der Hoek behorende punten uit de c-agenda stellen)
Behandelen inEFB
Stand van zaken Zie brief op C-agenda commissie EFB 24-2-2020 Voorstel: na deze vergadering de toezegging afdoen
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 24-02-2020
Afgedaan met tekstZie brief op C-agenda