Toezeggingen


« Terug


ID2459
OnderwerpInkoopbeleid
Fractie
InhoudMw. Pels zegt toe: . De vastgestelde inkoopkaders binnen het betreffende beleidsterrein zijn van toepassing en die zullen door GS voor PS in kaart worden gebracht; - Het is niet bekend wat de stand van zaken van klimaatneutraal bij andere provincies is, maar in het kader van de opgave voor overheden in het klimaatakkoord om in 2030 energieneutraal te zijn, zal zij bij de overige provincies navraag doen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum3/22/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 22-03-2021 > 10.d Inkoop: Brief GS aan PS inz. Inkoopbeleid 2021-2024
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst