Toezeggingen


« Terug


ID2362
OnderwerpGlasvezel
Fractie
InhoudIn februari a.s. wordt verwacht dat er drie projecten gelijktijdig gepresenteerd kunnen worden met een totaaloverzicht, gekoppeld aan het maximumbedrag waarvoor de provincie garant staat. Het doel van 18.000 aansluitingen zal gerealiseerd worden binnen de beschikbare financiële dekking
Behandeld inEEB
Behandeld in datum11/26/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 26-11-2018 > 8.a Economie: Brief GS aan PS inz. Tweede Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda economie 2016-2019 (B-agenda EEB 26-11-2018)
Behandelen inEEB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderBond, J.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst