Toezeggingen


« Terug


ID2351
OnderwerpMRA begroting en werkplan 2019
Fractie
InhoudEr zijn beslist formele aspecten en onderdelen aan de informele samenwerking verbonden, zoals de vastgelegde en ondertekende afspraken over financiering door partijen in de drie platformen Wonen, Mobiliteit en Economie. PS zullen worden geïnformeerd over de besteding van de gelden.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum9/17/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 17-09-2018 > 4.b Voordracht MRA begroting en werkplan 2019
Behandelen inEEB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderBond, J.
Einddatum3/20/2019
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst