Toezeggingen


« Terug


ID2477
OnderwerpUitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022
Fractie
InhoudUitvoeringsagenda Voedselvisie 2021-2022: Gedeputeerde Zaal: De ontwikkelingen gaan snel. De provincie zal waar nodig en mogelijk bijsturen. De Statenleden zullen rapportages ontvangen over de projecten die worden opgepakt, over de subsidieregelingen die worden ingericht. Zij kunnen dan hun rol pakken om eventueel bij te sturen. Zij raad voorafgaand onderzoek af, omdat de provincie gewoonweg heel hard aan de slag moet. Zij gaat echter wel de effecten van de te nemen maatregelen gaan monitoren. Hierover zullen GS jaarlijks rapporteren aan PS. Gedeputeerde geeft aan dat er nog een brief naar de Staten komt waarin GS uitwerken hoe de inzet van de RO-instrumenten zal worden aangevlogen
Behandeld inNLG
Behandeld in datum8/30/2021
Behandeld in agendaNatuur Landbouw & Gezondheid 30-08-2021 > 11.a Aanvraag Uitvoeringsprogramma Natuur Noord-Holland 2021-2023 (B-agenda NLG 30-08-2021)
Behandelen in
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst