Toezeggingen


« Terug


ID2495
OnderwerpBurgerparticipatie bij gemeenten nav brief Democratisch Zaanstad over burgerparticipatie bouwprojecten Zaanstad
Fractie
InhoudMw. Zaal zegt toe: Het komt vaker voor dat bewoners per brief hun teleurstelling kenbaar maken over ontbrekende betrokkenheid van gemeenten. Het overzicht hiervan en de wijze van afhandeling zal worden toegestuurd.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum3/21/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 21-03-2022 > 8 Rondvraag portefeuille mw. Zaal en terugkoppeling deelname gemeenschappelijke aangelegenheden en Europa (naast de rondvraagpunten kunt u hier ook korte vragen over de tot de portefeuille van mw. Zaal behorende punten uit de c-agenda stellen)
Behandelen inEFB
Stand van zakenZie brief GS c-agenda EFB 12-9-2022 Hierna toezegging afdoen
Behandelen in agendaEconomie Financiën en Bestuur 21-03-2022
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst