Toezeggingen


« Terug


ID2367
OnderwerpSolaroad
Fractie
InhoudGedeputeerde Van der Hoek meldt dat GS op 29 januari hebben besloten om als aandeelhouder toe te treden tot SolaRoad. Niet alleen de provincie wordt aandeelhouder, maar ook Strukton, een van de partijen in het consortium die ook heeft meegewerkt aan de pilot fietspad Krommenie en aan de pilot zwaar verkeer in de Haarlemmermeer en Zuid-Holland. Strukton neemt voor 20% deel en de provincie en TNO beide voor 40%. De bijdrage van de provincie aan de bv bedraagt nu 400.000 euro in plaats van 500.000 euro waar eerder sprake van was. Op 14 of 15 februari vindt de formele toetreding van de provincie plaats. Na de verkiezingen zal in de commissie verder worden gesproken over SolaRoad. Hiertoe nemen GS het initiatief. De heer Klein (CU/SGP) vraagt wat er gebeurt met de 100.000 euro die wel zijn gereserveerd. Gedeputeerde Van der Hoek meldt dat na de splitsing de inhoudelijke rol van SolaRoad aan de gedeputeerde Mobiliteit wordt toegekend. Hij zal schriftelijk toelichten hoe wordt omgegaan met het bedrag van 100.000 euro.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum2/11/2019
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur (2015-2019) 11-02-2019 > 1 Opening en mededelingen
Behandelen inM&B
Stand van zakenToelichting op 100.000 euro: Er was € 500.500 kapitaalkrediet aangevraagd voor het aangaan van de deelneming in SolaRoad B.V. Een dergelijk krediet komt ten laste van de algemene middelen, niet uit een budget of begrotingspost. Nu de deelneming maar € 400.400 vergt, blijft de € 100.100 in de algemene middelen.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst