Toezeggingen


« Terug


ID2327
OnderwerpKosten instandhouding buslijnen 5 en 164
FractieGL
InhoudSchriftelijk antwoord toegezegd op de jaarlijkse kosten van de instandhouding van buslijnen 5 en 164 in Noord-Holland Noord.
Behandeld inM&F
Behandeld in datum4/9/2018
Behandeld in agendaMobiliteit & Financiën 09-04-2018 > 7.a Verhogen exploitatiebijdrage 0V-concessie
Behandelen inM&F
Stand van zakenVoor de Statenvergadering van 23 april is de informatie vertrekt.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPost, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metPS 23-04-2018
Afgedaan met tekst