Toezeggingen


« Terug


ID2498
OnderwerpDiscussienotitie laaggeletterdheid PvdA
Fractie
Inhoudmw. Pels zegt toe: - een verkenning uit te laten voeren naar de mogelijkheden (inzet van ProBiblio, de motie van PS over het hanteren van taalniveau B1 in de eigen communicatie en arbeidsmarkt), maar wel binnen deze kaders; - in de verkenning zal worden meegenomen welke regie- en coördinatierol de provincie kan spelen bij het faciliteren van gemeentelijke regelingen. De resultaten zullen na de zomer voorgelegd worden
Behandeld inEFB
Behandeld in datum5/9/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 09-05-2022 > 11.a Discussienotitie laaggeletterheid van de PvdA-hr. Wagelaar.
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst