Toezeggingen


« Terug


ID2329
OnderwerpScholierenbuslijn 652
FractieGL
InhoudGedeputeerde Post zegt begrepen te hebben dat uit overleg tussen Connexxion en het Regiuscollege naar voren is gekomen dat het verwachte aantal scholieren niet zodanig is dat nog meer ritten te rechtvaardigen zijn. Reactie de heer KRAMER (GL): Zou u het een goed idee vinden om dat nog even te verifiëren bij de scholen? Mijn informatie is dat ze het net te beperkt vinden. Toezegging gedeputeerde POST: Ik heb geen enkel probleem om dat alsnog te verifiëren, maar dat is wel wat er tussen het college en Connexxion is besproken.
Behandeld inPS
Behandeld in datum4/23/2018
Behandeld in agendaPS 23-04-2018 > 9 Verhogen exploitatiebijdrage OV-concessies Noord-Holland Noord (VD-27, punt 12 is eerst behandeld).
Behandelen inM&F
Stand van zakenBeantwoord met brief 918138/1084014 van 13 juni 2018.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPost, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metIngekomen stukken ter kennisname 30-06-2018
Afgedaan met tekst