Toezeggingen


« Terug


ID2343
OnderwerpAarbeving Warder NAM onderzoek en toelichting
FractieSP
InhoudGedeputeerde Tekin: De uitslag van het onderzoek kunnen wij binnen een week verwachten en als u dat zou willen, dan is de NAM bereid dit hier te komen toelichten. Uw tweede vraag gaat over onze adviserende rol en of ik contact heb opgenomen met het Rijk of de NAM en wat er is uitgekomen en of er schade aan gebouwen is opgetreden. Wij hebben kort contact gehad met de NAM. Dit is een oude vergunning van 2015 en in 2016 is de wetgeving over omgevingsmanagement en de nulmeting van gebouwen veranderd. Dat is allemaal in 2016 gebeurd, dus op die vraag moet ik het antwoord schuldig blijven.
Behandeld inPS
Behandeld in datum6/11/2018
Behandeld in agendaPS 11-06-2018 > 10 Vragenuur. (Het Statenlid dat tijdens dit vragenuur mondelinge vragen wil stellen, meldt dit onder aanduiding van het onderwerp uiterlijk een werkdag voor aanvang van de vergadering bij de voorzitter met een afschrift aan de statengriffier.)
Behandelen inNLWM
Stand van zakenToelichting NAM onder voorbehoud voorafgaand aan commissievergadering NLWM van 24-09-2018
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metNatuur, Landbouw, Water & Milieu 24-09-2018
Afgedaan met tekstBOT-overleg met commissie NLWM