Toezeggingen


« Terug


ID2361
OnderwerpTweede voortgangsrapportage strategische economische agenda
Fractie
InhoudHr. Bond gaat expertmeeting organiseren. Daar kunnen worden besproken: De vragen van D66 over verdieping van de matrix, de stoplichtensystematiek en Research en Development evenals de vraag van ONH over het succes van de MRA-regio gerelateerd aan de krimp in overige regio’s. Technologie is zeer geënt op de regio Eindhoven terwijl de MRA is gespecialiseerd in ICT en dienstverlening. Wel moeten waar mogelijk stageplaatsen gefaciliteerd worden. Deze vraag zal meegenomen worden naar de expertmeeting.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum11/26/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 26-11-2018 > 8.a Economie: Brief GS aan PS inz. Tweede Voortgangsrapportage Uitvoeringsagenda economie 2016-2019 (B-agenda EEB 26-11-2018)
Behandelen inEFB
Stand van zakenCie EEB 21-1-2019: de gedeputeerde wordt gevraagd de expertmeeting in de nieuwe Statenperiode te organiseren en niet meer in de oude. 22-1-2020: GS gaan het economisch beleid actualiseren. Hierbij zal ook input gevraagd worden aan experts bijv. via een bredere bijeenkomst of expertmeeting. Statenleden zullen hierover tzt een uitnodiging ontvangen. 6-4-2020: in 2e kwartaal 2020 wordt een (proces) voorstel voor actualisatie van het ec. beleid PS gestuurd. Hierin wordt aangegeven op welke momenten PS betrokken worden bij de actualisatie. 31-8-2020 Zie brief planning b-agenda EFB 31/8: - nov 2020 nieuwe voortgangsrapportage inl. coronaeffecten; - jan. 2021 expertmeeting; - mei 2021 nieuw uitvoeringsprogramma en mogelijk aangepast strategisch kader
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderZaal, I.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst