Toezeggingen


« Terug


ID2338
OnderwerpFinancieel overzicht cofinanciering Europastrategie
FractieVVD
InhoudEen overzicht van de financiën ontbreekt bij de Europastrategie, met name van de cofinanciering vanuit provinciale middelen. De gedeputeerde zegt toe dat er alsnog een financieel overzicht volgt.
Behandeld inM&F
Behandeld in datum5/17/2018
Behandeld in agendaMobiliteit & Financiën 17-05-2018 > 8.a Randstadrapportage en rapportage Europastrategie (B-agenda alle commissies)
Behandelen inM&F
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderLoggen, C.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst