Toezeggingen


« Terug


ID2419
OnderwerpJaarstukken 2019/ICT/datalekken
Fractie
InhoudStand van zaken onderzoek ICT: er loopt momenteel een audit naar de gehele ICT en naar aanleiding van de resultaten wordt in de volgende fase een actie gestart waarbij de financiële stand van zaken van de administratie meegenomen wordt. De tijdsplanning van dit proces zal toegestuurd worden. Hij kan niet concreet antwoorden op de vraag of het proces op schema ligt. In ieder geval worden PS op de hoogte gehouden.
Behandeld inPS
Behandeld in datum2/1/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 15-06-2020 > 4.a Voordracht Jaarstukken 2019
Behandelen inEFB
Stand van zakenIn PS van 1-2-2021 zijn vragen gesteld door PvdA over veiligheid systemen provincie. Mede nav datalekken Bij 12 van IPO. Hr. Stigter zegt nadere informatie toe zodat het onderwerp in de commissie EFB kan worden behandeld. Behandeld in commissie EFB 22 maart 2021. Toegezegd is: - Er zijn door de casus BIJ 12 niet zozeer leerpunten opgekomen voor de provincie, maar zeker voor de gelieerde instellingen. Daar zal de hr. Stigter op een ander moment op terugkomen. - De juiste NEN-normering zal worden nagegaan, maar GS baseren zich op ISO 27001, ook voor BIJ12. - Eerst zal een inventarisatie van de gelieerde organisaties waar dezelfde applicatieverantwoordelijkheid geldt, uitgevoerd worden. Voor het zomerreces wordt een datastrategie voorgelegd, waarvan Security onderdeel uitmaakt. Op dat moment zullen PS nader geïnformeerd worden over de overige gelieerde organisaties
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 14-06-2021
Afgedaan met tekst