Toezeggingen


« Terug


ID2356
OnderwerpStilasfalt en N246 / N247
Fractie
InhoudDe heer Klein (CU-SGP)... Hij ziet dat voor de N247 stil asfalt is voorzien, terwijl de beste oplossing voor de doorsnijding van Broek- en Waterland is nog niet bepaald. Hij vraagt of GS hier rekening mee houden. De heer Tekin (ged.) zegt toe de vraag van de heer Klein en de andere vragen over de N246 en N247 schriftelijk te beantwoorden, in samenspraak met mevrouw Post.
Behandeld inNLWM
Behandeld in datum9/24/2018
Behandeld in agendaNatuur, Landbouw, Water & Milieu 24-09-2018 > 10.c Milieu: Ontwerp-actieplan Geluid provinciale wegen 2018-2022 (B-agenda NLWM 24-09-2018, met uitnodiging M&F)
Behandelen inNLWM en M&F
Stand van zakenHet moment van het toepassen van stil asfalt op de N247 is inderdaad afhankelijk van de keuze voor een oplossing van de doorkruising bij Broek- in Waterland. Op dit moment staat dit wegvak voor 2021 in de planning voor onderhoud en zal dan stil asfalt krijgen. Wordt er gekozen voor een onderdoorgang, dan zal het plaatsen van stil asfalt nog ca. 1 jaar worden opgeschoven, naar 2022. GS houden hier rekening mee om kapitaalvernietiging te voorkomen. Voor de hoogte van de geluidsbelasting van nieuwe wegen geldt de Wet geluidshinder. Ook bijwijzigingen aan de weg is de provincie verplicht om zich te houden aan deze wet. Het Actieplan geluid betreft overigens enkel maatregelen voor bestaande wegen.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderTekin, A.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst