Toezeggingen


« Terug


ID2370
OnderwerpAdempauze stolpboederijen
Fractie
InhoudGedeputeerde Van der Hoek antwoordt dat een aantal zaken al in gang is gezet maar de vraag is of de commissie voorstander is van aanscherping van de regels. Het inlassen van een adempauze bemoeilijkt het slopen van een stolp. Eerst kan dan worden bepaald wat de waarde is van de stolp en kan worden nagegaan of er bijvoorbeeld stijlkamers aanwezig zijn. Hierover is de gedeputeerde met gemeenten in gesprek of dit op basis van vrijwilligheid kan gebeuren. De gemeenten Koggenland en Drechterland hebben hier ervaring mee en voor de evaluatie van dit proces bij deze gemeenten wordt binnenkort een extern bureau ingezet. Een andere mogelijkheid is het door de gemeente opleggen van een beschermingsregiem per stolp of voor de stolpenstructuur en dan zou hierover iets in de Omgevingsvisie kunnen worden opgenomen maar daarbij dient benadrukt te worden dat de Omgevingsvisie juist ziet op deregulering en niet op het weer toevoegen van extra regels. Medio 2019 wordt een nota voorgelegd door GS met daarin de mogelijkheden voor verdere aanscherping van de regels. Daarnaast kan gedacht worden aan het in het leven roepen van een sloopvergunning – met name vanwege de preventieve werking – of aan het koppelen van de Loods aan de herbestemming van stolpen. GS stellen voor om te focussen op stolpen die dateren van voor 1950.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum2/11/2019
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur (2015-2019) 11-02-2019 > 6.d Erfgoed: verzoek tot agendering Adempauze sloop stolpen (op verzoek van D66, PvdA, GL, VVD en CDA wordt dit punt geagendeerd)
Behandelen inEFB
Stand van zakenBrief GS inz. waarderingskaart stolpboerderijen zal op 20 januari 2020 in de commissie worden besproken. Hierna deze toezegging afdoen.
Behandelen in agendaEconomie Financiën en Bestuur 20-01-2020
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan metEconomie Financiën en Bestuur 20-01-2020
Afgedaan met tekst