Toezeggingen


« Terug


ID2496
OnderwerpTransparantie IPO en afstemming GS-PS IPO
Fractie
InhoudGedeputeerde Stigter bevestigt dat is afgesproken om PS tijdig te betrekken bij belangrijke onderwerpen. Het IPO vormt integraal onderdeel van de inhoudelijke bespreking van de belangrijke onderwerpen, waarvoor PS de kaders meegeven. Als dit proces niet volgens wens verloopt bij het IPO, dan komt het college terug bij PS.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum3/21/2022
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 21-03-2022 > 9.a IPO: Discussienotitie Partij voor de Dieren : “Tijd voor transparantie en betere afstemming met IPO”
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agendaEconomie Financiën en Bestuur 21-03-2022
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met tekst