Toezeggingen


« Terug


ID2485
OnderwerpVoordracht Beleidskader erfgoed en cultuur 2022
Fractie
InhoudBeperkte ambtelijke capaciteit gemeenten erfgoed: De risico’s van de beperkte ambtelijke capaciteit bij gemeenten, zeker voor erfgoed, zijn bekend. Mw. Pels zegt toe dit mee te nemen naar de MRA en het cultuurprofiel NHN en de stand van zaken na een jaar te melden aan PS Cultuureducatie: Voorgesteld wordt om eerst af te wachten wat in het regeerakkoord beschikbaar komt voor cultuureducatie. Het is jammer dat elke coalitieperiode opnieuw moet worden beoordeeld of incidenteel geld beschikbaar moet worden gesteld voor cultuureducatie omdat telkens de inzet van het Rijk moet worden afgewacht. Dat doet geen recht aan het belang van cultuureducatie. Zodra bekend is wat het nieuwe kabinet gaat doen met cultuureducatie, dan komen GS terug bij PS. Vouchers voor onderwijs: Het gebruik van vouchers voor het onderwijs wordt meegenomen bij de uitwerking van de derde tranche van het herstelfonds Stolpen: Na een jaar zal mw. Pels een terugkoppeling geven over de voortgang van het beleid voor stolpen, dan zijn de gesprekken met gemeenten gevoerd en is de waarderingskaart onder de aandacht gebracht van eigenaren
Behandeld inEFB
Behandeld in datum11/29/2021
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 29-11-2021 > 10.b Cultuur en erfgoed: Voordracht Beleidskader erfgoed en cultuur 2022
Behandelen inEFB
Stand van zakenZie ook brief C-agenda EFB 9 mei 2022: Brief GS aan PS inz. verlenging bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst