Toezeggingen


« Terug


ID2360
OnderwerpKlimaatakkoord (26 november 2019)
Fractie
InhoudHr. Van dr Hoek zegt toe dat er bij de volgende consultatie een analyse komt van de haalbaarheid en knelpunten, maar dat zou gepaard moeten gaan met een doorkijkje naar de kansen voor bedrijven en inwoners om ook daar de knelpunten weg te nemen.
Behandeld inEEB
Behandeld in datum11/26/2018
Behandeld in agendaEconomie, Energie & Bestuur 26-11-2018 > 6.a.1 Consultatie tussenstand Klimaatakkoord (in alle commissies)
Behandelen inRWK
Stand van zakenCommissie EEB 21-1-2019: Hr. Van der Hoek deelt mee: Klimaatakkoord staat geagendeerd voor de vergadering van 11 februari a.s. maar benadrukt wordt dat nog niet alle informatie beschikbaar is omdat de doorrekeningen nog ontbreken. Tevens wordt er een bestuurslastonderzoek voor de provincie uitgevoerd. De eerder gedane toezegging kan derhalve nog niet volledig nagekomen worden.
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderStigter, E.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst