Toezeggingen


« Terug


ID2375
Onderwerp3e begrotingswijziging 2019/reserves
Fractie
InhoudGedeputeerde Pels meldt dat er alleen technische wijzigingen en geen beleidsinhoudelijke zijn doorgevoerd om de reserves meer inzichtelijk te maken. Door koppeling van doel aan reserve wordt in het vervolgtraject verduidelijkt wanneer gekozen wordt voor een structurele storting of wanneer sprake is van incidenteel geld. Zij stelt voor PS over enige tijd in te lichten en inzicht te verschaffen wanneer een reserve tot besteding komt conform de afspraak van de coalitie om een taakstelling op de reserves te leggen.
Behandeld inEFB
Behandeld in datum9/16/2019
Behandeld in agendaEconomie Financiën en Bestuur 16-09-2019 > 6.b Financien: Derde begrotingswijziging 2019 (A-Agenda Commissie EFB 16 september 2019)
Behandelen inEFB
Stand van zaken
Behandelen in agenda
PortefeuillehouderPels, Z.
Einddatum
Afgedaan
Afgedaan met
Afgedaan met tekst